Testování vstřikovačů

Testování vstřikovačů  zahrnuje profesionální a kompletní test na testovací stolici v souladu s repasním programem výrobce.

Po doručení Vašich vstřikovačů jsou tyto následně otestovány na zkušební stolici a jejich stav je stvrzen protokolem z tohoto zařízen s naměřenými hodnotami jednotlivých vstřikovačů a také referenčními parametry, které předepisuje výrobce.

Varianta 1

Zákazník vstřikovače dopraví již demontované na naši pobočku osobně. Doba opravy pro tuto variantu je zpravidla do druhého dne. 

Varianta 2 

Zákazník si předem s námi domluví den a čas přistavení vozidla v našem smluvním autoservisu, odkud bude díl demontován a po renovaci zpět namontován do vozidla. Doba opravy pro tuto variantu je zpravidla do 4-ti pracovních dnů.